Cool School se mijenja

Najnovije na Cool School

Kubbu mali, prakti?an, simpati?an (1378)

Kubbu je online alat za izaradu online materijala. Prije svega kvizova i testova.

Kada Windowsi progovore (968)

U svijetu slijepih osoba postoji nepremostiv problem u korištenju ra?unala. Taj problem se o?ituje u naj?eš?e korištenoj izlaznoj jedinici gotovo svih ra?unala – ekranu. Slijepe osobe ne vide sadraj ekrana, te su tako ra?unala sve do gotovo nedavno bila potpuno beskorisna slijepim osobama. S vremenom su se po?eli pojavljivati specijalizirani programi koji iš?itavaju sadraj ekrana, tzv. ?ita?i ekrana. Danas ih je prisutan znatan broj. Ve?ina boljih programa ove vrste je komercijalna i cijene su im nerijetko impresivno visoke. Svjetlo u svijet slijepih osoba došao je u obliku mase pojedinaca volontera i entuzijasta ili organiziranih zajednica takvih pojedinaca. Svojim radom nastalo je cijelo mnoštvo programa i materijala koji su besplatni za korištenje, a opet dovoljno dobri da budu korisni i u?inkoviti. Jedan od ponajboljih programa ovakve vrste je NVDA ?ita? ekrana. 

SMART Notebook (1003)

Jedan od iznimno vanih ?imbenika u nastavi koja podrazumijeva korištenje ra?unala jesu ra?unalni programi. Oni ?esto nastavu mogu podignuti na jedan potpuno novi nivo. Jedan od takvih programa je SMART Notebook ?ija je primarna namjena rad s „pametnom plo?om“.  

Open Office (948)

         OpenOffice.org je projekt temeljen na filozofiji slobodne programske podrške (Free Software). U ovom trenutku njegov razvoj podrava i velikim dijelom omogu?ava tvrtka Sun Microsystems. Kao i kod mnogih drugih programa otvorenog koda, to?an broj programera koji sudjeluju na njegovoj izradi nije mogu?e odrediti, budu?i da su svi pozvani sudjelovati na njegovom unaprje?enju i poboljšanju. Prema zadnjim podacima, broj sudionika projekta procjenjuje se na više od 180.000 osoba iz cijelog svijeta.

?ita? ekrana JAWS for Windows (898)

Program Jaws (Job Access With Speech) tvrtke Freedom Scinetific je program namijenjen slabovidnim i slijepim osobama, a omogu?uje ?itanje sadraja ekrana, kao i naredbi koje izvršavamo na ra?unalu. Ukrako, program koji omogu?uje, prije svega.

GLAGOLI (5864)

GLAGOLI. SVE O GLAGOLIMA.

Zavisno sloene re?enice (7676)

pregled zavisno sloenih re?enica

U ?amcu (3384)

U ?amcu je pri?a iz zbirke pri?a Sje?anja.

Kviz o stilskim sredstvima (5697)

Provjeri što znaš o stilskim sredstvima.

Akuzativ (4786)

 Ja znam da ne znaš.

Ure?ivanje animacija na web stranici (4721)

Ure?ivanje animacija na web stranici - DW_vjeba_3

Tablica i IFRAME u DW-u (4338)

Tablica kao "kostur" web stranice i IFRAME (DW)

UBUNTU, DOBRO A BESPLATNO (3715)

Ve? nekoliko godina razmišljam o prelasku na novi operacijski sustav (OS). Razlog tome nije nezadovoljstvo kvalitetom u operacijskom sustavu kojega sam do sada koristio (Windows XP, Windows 7), nego cijenom. Naime, ?esto se susre?em s administratorima koji rade u mnogim privatnim poduze?ima, a u razgovoru s njima nerijetko se spominje problem legalnog software-a u lijepoj našoj. Svi bi htjeli legalan software, ali se to u današnjim uvjetima ?ini jako teško izvedivo. 

OVISNOST O RA?UNALIMA: STVARNOST ILI MIT (4343)

Ve? dugi niz godina mogu se ?uti glasine o tome kako ra?unala izazivaju ovisnost. O ovoj temi moe se ?uti svašta. Jedni tvrde da ra?unala, a i neki drugi oblici upotrebe modernih tehnologija, izazivaju tešku ovisnost, dok drugi samo odmahuju rukom.

Nova kolska godina (6652)

Vaniji datumi i kalendar za novu školsku godinu 2012/2013. kao pomo? u planiranju gradiva.

Linearna funkcija (7050)

Ponovi osnovno o linearnoj funkciji. Za u?enike sedmog razreda.

?etverokut (7923)

Dopuni re?enice i sastavi si podsjetnik za definicije o ?etverokutima. Za u?enike šestih razreda.

Ponavljanje za u?enike estih razreda (11541)

Jednostavni zadaci za u?enike šestih razreda kao poticaj za daljnji rad nakon proljetnih praznika. Pomalo je teško odmah startati sa zahtjevnim gradivom iz matematike nakon što smo se odmarali, pa ?e vas ovi laki zadaci potaknuti da se prisjetite gradiva obra?enog u drugom polugodištu.

Labu?a obitelj (5194)

Obi?no u?imo djecu da prolje?e po?inje u oujku i da tada ivotinje imaju mladunce. No, je li doista tako?[1] 2 3 4 >O projektu Cool School

Saznajte više o projektu i njegovim ciljevima.

Opširnije


Dobro doli

CoolSchool je sustav koji omogu?uje u?iteljima dodavanje vlastitog sadraja na svoje internet stranice.
Namijenjen je prvenstveno u?iteljima, u?enicima i njihovim roditeljima, no sigurno ?e se na ovim stranicama na?i zanimljivog sadraja i za ostale posjetitelje.


Dodano: 08.09.2011. 13:06:24 od