Cool School se mijenja

Najnovije na Cool School

"Ru?no" korjenovanje (25135)

elite nau?iti kako izra?unati drugi (kvadratni) korijen iz nekog broja? Nau?ite kako...

Legenda o Svetom Nikoli (14363)

Blii se 6. prosinac-Nikolinje i zasigurno ?ete obiljeiti taj dan obradom štiva ili pjesmice na satu hrvatskog jezika. Ova legenda vam moe uvelike pomo?i u motiviranju vaših u?enika...

Dijelovi ra?unala (4453)

elite li zorno vidjeti i klincima objasniti dijelove njegovog veli?anstva RA?UNALA (PC-a) onda je ovo ?lanak za vas...

Tito Bilopavlovi?: Pauna (12397)

Iako više nije suha, prašnjava jesen vrijedi pogledati (i u nastavi koristiti) ovu prezentaciju jer u njoj glume u?enici. Vidjet ?ete kako se lektira moe pribliiti u?enicima i u?initi zanimljivijom.

Rad u skupini (3275)

Vjerujem da ?e nekome koristiti...

TEEN CAP (4036)

Preuzmite prezentaciju koja ?e vam zasigurno pomo?i u nastojanjima da budete uspješniji u sprje?avanju nasilja me?u teen generacijom (u?enicima u adolescenciji)

Tako lako - ?INKVINA (14815)

Blii se Nikolinje te Boi? i Nova godina. Obi?no djeci zadajemo zadatak da napišu stihove o svom zaštitniku Svetom Nikoli ili Djedu Mrazu (Djedu Boi?njaku). Predlaem da se u?enici okušaju u pisanju pjesmica koje sadre svega pet stihova tzv. ?INKVINA.

PRIJEDLOG ZAJEDNI?KIH RADIONICA RODITELJA I DJECE (6658)

Evo prijedloga nekoliko zajedni?kih radionica roditelja i djece. Preuzete su iz publikacije Promicanje zdravlja u školi, a osmislio ih je tim u?itelja i stru?njaka iz Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar.

Zamjenice (56610)

Podsjetnik za u?enje u?enicima šestog razreda.

Provjera trojnog filtra (3422)

Zasigurno ste se barem jednom u ivotu našli u situaciji da ste bili povrije?eni onime što je netko govorio o vama. A moda ste i vi o nekome (?ak i o dobrom prijatelju) nehotice rekli nešto loše i zbog toga vam je kasnije bilo ao (a morali ste se i ispri?avati).Da vam se to više ne dogodi koristite ova tri koraka (filtra)...

?arobne mo?i osmijeha (5142)

OSMIJEH prijatelju spada u aktivnosti koje se provode ZA OPORAVAK OD NASILJA prema UNICEF-ovom projektu:ZA SIGURNO I POTICAJNO OKRUENJE U ŠKOLAMA.Prezentacija

Uspjeh kolske djece (3551)

  Poštovane kolegice i kolege!Veliko mi je zadovoljstvo što sam postala ?lan entuzijasta koji svoja iskustva nesebi?no dijele s drugima. U vje?itofj potrazi za naju?inkovitijim pou?avanjem sa ciljem postizanja optimalnog uspjeha i sre?e djece, suo?avamo se pri tome s brojnim objektivnim i subjektivnim preprekama. (Pri tome, moram napraviti mali odmak - ne mislim da nuno školski uspjeh zna?i sre?u, ili obrnuto. ?esto kaem roditeljima svojih u?enika: elim vam da školski uspjeh vaše djece ne bude njihov najve?i ivotni uspjeh.)  Od velike su nam pomo?i u svladavanju tih prepraka iskustva i promišljanja brojnih autoriteta.  Ja sam ih pokušala sakupiti u prezentaciji koja je saetak saetaka svega onoga što mi u raznim situacijama moe biti od koristi. Svima srda?an pozdrav!Ana Narandi?

SJE?ANJE (3447)

    Sje?anje na drage nam pokojne uvijek nas ispuni sjetom; jedino ljubav    ne priznaje ljudsku vremenitost i ?ini ih zauvijek prisutnima me?u nama.  

1 - 2 - 3 Uspjeh! (6636)

Ovo je kratki prikaz knjige s umnom mapom "1-2-3 Uspjeh". Autori knjige Thomas W.Phelan i Sarah Jane Schonour objašnjavaju kako kontrolirati neeljeno ponašanje u?enika, kako poticati dobro ponašanje te kako odravati suradni?ki odnos s u?enicima.

Geografija 6 (4105)

Plan za nastavu

DRUENJE S JESENI (7589)

Reklamni materijali u poštanskim ormari?ima  mogu uz malo mašte postati mobili za jesensku panoramsku kutiju.

Poruke roditelja koje najvie smetaju djeci (8082)

Istraivanje je pokazalo da djeci najviše smetaju sljede?e poruke roditelja...Pokušajte ih pretvoriti u afirmativni oblik...

Rasprava (7440)

Kompletna priprema za uvjebavanje nastavne jedinice "Rasprava" i mogu?e teme za rasprave (debate)

Poruke tjedna za sat razrednika (9872)

Sat razrednika korisno je završiti porukom tjedna koju isti?emo na razrednom panou.

DAN JABUKA (8431)

   Obiljeavanje Dana jabuka postalo je vesela tradicija.   Veselje je nemogu?e zamisliti bez pjesme.                 Stoga - zapjevajmo jabuci za njen dan!< 2 3 4 [5] 6 7 8 >O projektu Cool School

Saznajte više o projektu i njegovim ciljevima.

Opširnije


Dobro doli

CoolSchool je sustav koji omogu?uje u?iteljima dodavanje vlastitog sadraja na svoje internet stranice.
Namijenjen je prvenstveno u?iteljima, u?enicima i njihovim roditeljima, no sigurno ?e se na ovim stranicama na?i zanimljivog sadraja i za ostale posjetitelje.


Dodano: 08.09.2011. 13:06:24 od