Cool School se mijenja

Najnovije na Cool School

Provjereno u radu s u?enicima (5480)

Ako je puno vratiju "zatvoreno" vjerojatno postoje barem jedna koja su "otvorena" samo ih treba prona?i.

Pe?a i vuk (14864)

Ovo je zanimljiva prezentacija napravljena nakon slušanja glazbene pri?e Sergeja Prokofjeva: Pe?a i vuk

Zrnca mudrosti (7141)

Mudre misli dio su op?e kulture, a mogu vas potaknuti na razmišljanje i motivirati na rad.

PEKARSKI BE?ARAC (8915)

Prikladan igrokaz za obiljeavanje Dana kruha sve je tee prona?i.A kada ne na?eš, napišeš sam i rado podijeliš s drugima.

Razredni kurikulum (7718)

Na po?etku školske godine o?ekuje se od nas da napravimo razredne kurikulume.To moete napraviti samo za svoj razred, a moete se dogovoriti i napraviti kao aktiv.

Likovni radovi 4.razred (14851)

Likovni radovi, kao prijedlog izvedbenog programa iz likovne kulture za 4.razred.

Nova (4260)

U?iteljica, ve? 16 godina u jednoj zagreba?koj školi.

Sokratovi citati (11481)

"Ako slijediš bilo koji duhovni put na kraju ?eš ipak dosegnuti ciljeve koji su unaprijed zacrtani od njihovih osniva?a. Ali, to još ne zna?i da si dosegnuo sebe. Da bi dosegnuo sebe moraš slijediti sebe."

Sokrat (3474)

Atenjanin, gr?. filozof (470-399 pr. n. e.). Sin kipara Sofroniskosa, u mladosti se kao atenski vojnik isticao hrabroš?u. Svoju filozofsku djelatnost u obli­ku svakodnevnih dijaloga na trgu otpo?eo je u vrijeme koje je ne­posredno prethodilo Peloponeskim ratovima, u vrijeme procvata atenske demokracije.

Moral (2812)

Moral (?udore?e, ?udorednost) u najširem je smislu oblik društvene svijesti, skup nepisanih pravila, obi?aja, navika i normi koji su prihva?eni u ivotu neke zajednice.

Immanuel Kant (4424)

IMMANUEL KANT - filozof morala (etike)Immanuel Kant jest filozof koji je revolucionirao dotadašnje mišljenje o Bogu, o kozmosu, o ?ovjeku. Njegova kritika ?istog uma, teorija vje?nog mira i svjetskog pravnog sustava jesu i danas podjednako aktualne kao i u vremenu kada su nastale, ako ne i aktualnije. Moda ništa drugo do Kantove kritike religije i njegove teorije mira ne ukazuje toliko na njegovu epohalnu veli?inu i ve? spomenutu aktualnost, odnosno suvremenost!U Kantovom u?enju iva je i danas ideja prosvjetiteljstva ili, govore?i konkretnije, Kantovo genijalno povezivanje kritike religije i teorije mira. Kantova pitanja - što je sudbina, je li duša besmrtna, jesu li prostor i vrijeme kona?ni ili beskona?ni, ima li ?ovjek slobodnu volju, ima li Boga, smiju li oni koji vjeruju u Boga odre?ivati, diktirati moralnu stranu društvenog ivota, zašto je ustavno ure?eno društvo sklonije miru nego bilo koja vrsta vladavine - nisu ništa izgubila na aktualnosti, a njegovi odgovori su i danas nadmo?niji drugima.(Königsberg, 22. travnja, 1724 - Königsberg, 12. velja?e, 1804)Immanuel Kant, po mnogima posljednji i najzna?ajniji filozof prosvjetiteljstva i jedan od nosilaca tzv. klasi?nog njema?kog idealizma (Kant je ipak svrstan u njema?ku klasi?nu filozofiju), poloio je temelje suvremenom zapadnom mišljenju. Upravo je on sam bio dokazom prosvjetiteljskog mota: Aude sapere! (Usudi se znati!) Imaj hrabrosti spoznati vlastiti um! Ništa, po Kantu, ne bi trebalo vrijediti kao izvjesno i prihva?eno što um sam nije kao takvo priznao i prihvatio. Ništa se ne bi smjelo tvrditi u ime uma dok prethodno nisu ispitane mo?i samog tog uma. Tako mu svi vaniji filozofi koji su uslijedili poslije njega duguju zahvalnost upravo za filozofijsko spoznavanje uma. Pa ipak, Kant je ostao kontroverzna figura u povijesti filozofije. Kant je s pravom nazvan kriti?kim misliocem. Svojim je kriticizmom izveo prevrat u filozofiji, svojim je pristupom koji je nazvao kopernikanski obrat postavio nove temelje spoznajne teorije. U etici je krenuo od toga da udivljenje i strahopoštovanje izazivaju zvjezdano nebo nada mnom i moralni zakon u meni, i postavio ?uveni kategori?ki imperativ: Postupaj samo prema onoj maksimi za koju ujedno moeš htjeti da postane op?i zakon.

Kreativni u razredu (35240)

Jednostavne ideje za kreativne aktivnosti koje lako moete provesti u svakom razredu ili u obitelji.

DOBRODOLICA (7249)

Pripremate li priredbu za do?ek u?enika prvog razreda? Ova bi Vam pjesmica mogla koristiti...a i Vaši mali u?enici lako ?e je zapamtiti.

OPUTANJE S DJECOM (5625)

Umjesto da neprestano nešto u?imo djecu, pokušajmo u?iti od njih. Za vrijeme ljetne radionice djeca su plesala uz vodstvo animatora, spontano, pozorno i pritom se zabavljala. Tek kad je animator pozvao roditelje da se pridrue vo?enom plesu, shvatila sam kako je teško plesati tako dobro nešto što nije uvjebano. Ako mogu nau?iti ples, brzo, lako, veselo i s puno ivota toliko lakše nego mi - odrasli, zar nam to ne govori o tome da ih trebamo ?eš?e gledati s divljenjem i poštovanjem, a manje onako kako su nas gledali naši odrasli?..

OPROST (2972)

Spoznaja blizine i neizmjerja Boje ljubavi istinska je radost.

PRVO DRUENJE SA KOLOM (9465)

Za prvaši?e koji ?e ove jeseni sjesti u školske klupe priredila sam igraonicu prvog druenja u školi.

Pravilna upotreba glasova ? i ? (28977)

Vjebaj pravilan izgovor i pisanje glasova ? i ? kroz igru.

TO JE ZA 5? (4750)

To?ne odgovore na postavljena pitanja lako je ocijeniti - to je za 5!Što je potrebno znati i u?initi za peticu u ivotu?                                                                                                

MOLITVA (3073)

Molitva je uvijek susret s Kristom."Bog nije dobar ?ovjek,ali je u svakom dobrom ?ovjeku."                                                                   P.Bosmans                                                                                                

NETO O MENI (4496)

Svi prosvjetni djelatnici imaju nešto zajedni?ko po ?emu su bliski jedni drugima, a prepoznatljivi izme?u svih ljudi koji ih okruuju.< 3 4 5 [6] 7 8 9 >O projektu Cool School

Saznajte više o projektu i njegovim ciljevima.

Opširnije


Dobro doli

CoolSchool je sustav koji omogu?uje u?iteljima dodavanje vlastitog sadraja na svoje internet stranice.
Namijenjen je prvenstveno u?iteljima, u?enicima i njihovim roditeljima, no sigurno ?e se na ovim stranicama na?i zanimljivog sadraja i za ostale posjetitelje.


Dodano: 08.09.2011. 13:06:24 od