Cool School se mijenja

Najnovije na Cool School

PISMO RODITELJIMA (7134)

Svake jeseni do?ekujemo prvaši?e, a uz njih jednako uzbu?eni kora?aju njihovi roditelji. Roditeljima svojih budu?ih u?enika napisala sam ovakvo pismo... 

Pravila ponaanja (17745)

Pravila ponašanja u školi mogu biti izre?ena na razli?ite na?ine - najvanije je ostvariti cilj - u?initi ih djeci prihvatljivim,kako bi zaivjela u njihovom svakodnevnom boravku u školi.Moda ovako?...

Individualni kontakti s roditeljima (5243)

Kvaliteta partnerstva izme?u škole i roditelja moe uvelike odrediti uspješnost ostvarenja ciljeva odgoja i obrazovanja.      Individualni kontakti s roditeljima predstavljaju zna?ajan segment tog procesa.      Pra?enje individualnih kontakata pomo?u ovog obrasca moe pridonijeti uspješnijem rješavanju poteško?a nastalih u trokutu nastavnik - u?enik - roditelj.

Vrste rije?i (118549)

MALI PODSJETNIK  O VRSTAMA RIJE?I

VNC Thumbnail Viewer (3130)

U ra?unalnim u?ionicama mnogih škola u našoj zemlji uveden je koncept tankih klijenata. Ovo su ra?unala relativno skromnih performansi koja se spajaju na server s ciljem daljnjeg rada. U pomaganju u?enicima kroz online rad koristi se program poznat pod imenom VNC. Jedan odli?an besplatan program koji radi sasvim dobro u okruenju s tankim klijentima. Osim jedne male sitnice: radi isklju?ivo u na?inu jedan na jedan.

Krialjka (5540)

 Zanimljivije je rješavati krialjku.

Iz prolosti domovine (5783)

 Ponovili smo nastavnu cjelinu Iz prošlosti domovine odgovaraju?i na pitanja u kvizu.

Film (4865)

Nakon odgledanog filma o Supermanu moete u?enicima dati da riješe ovaj listi?.

Pri?aj mi pri?u (8001)

Pri?aj mi pri?u Kad sam u društvu djeteta znam da ?e uskoro do?i trenutak da  ispri?am ili pro?itam dobru slikovnicu, pri?u, bajku.  Ponekad na kraju dana posegnem za knjigom, ali ...

Provjera-Mali vlak (5522)

U?enici na tv ?itaju zadatke i riješavaju u svoje biljenice.

Mali vlak (16106)

Za obradu filma naj?eš?e koristim tv i ra?unalo. Nakon gledanja filma zajedno s u?enicima putem prezentacije razgovaram o filmu te ga analiziramo. Na kraju obrade i provjerimo.

U?ionica s jednim ra?unalom (2920)

Koji je najbolji na?in za korištenje jednog ra?unala koje imam u mojem razredu?Koju strategiju trebam koristiti pri aktivnosti velikih grupa? Koji je naju?inkovitiji na?in da se organiziraju aktivnost malih skupina na samo jednom ra?unalu?

Racunalo kao medij u odgoju djece (4914)

Još od prvih po?etaka masovne upotrebe ra?unala promišljalo se o na?inima na koje bi se ra?unala mogla najbolje koristiti. Tako su se ve? u najranijem periodu masovne upotrebe ra?unala postavila neka vrlo vana pitanja, kao što su: Na koje  sve na?ine moemo koristiti ra?unala? Za koju svrhu  ih moemo koristiti? Kada po?eti s informati?kom naobrazbom? Na ovo posljednje je bilo teško dati odgovora zbog neiskustva s upravljanjem istih. Odgovori su po?eli pristizati nakon desetlje?a promatranja i eksperimentiranja s upotrebom ra?unala u odgoju i obrazovanju.

AristoClass (4080)

Program kojeg Vam elim predstaviti je zgodan komad software, koji zna?ajno moe olakšati posao nastavnicima informatike. Radi se o programu tvrtke MINICOM - AristoClass. Specijalnost ovog programa je podu?avanje u?enika putem ra?unalne mree.

CRAYON PHYSICS totalno druk?ija od drugih (3578)

Crayon Physics je iznimno zabavna i dopadljiva igra sa neobi?nom simulacijom fizikalnih sila. Podloga i crtanje likova donose osvjeenje u svijet igara, a melodija koja u pozadini svira djeluje vrlo opuštaju?e.

Umne mape (19888)

U?enje se u svakodnevnom ivotu naj?eš?e vee uz pojam škole i usvajanje velike koli?ine sadraja iz razli?itih nastavnih predmeta, iako se taj pojam zapravo odnosi na sva podru?ja ivota pojedinca. Djeca ?esto negoduju kad ih roditelji prekinu u igri ili gledanju crti?a i podsjete ih da trebaju u?iti. Jer to je tako dosadno. Dakle, problem je kako motivirati djecu da im u?enje bude zabava, a ne dosada. U?i li nas netko, tijekom našeg školovanja, kako u?iti?Tehnika u?enja uz pomo? takozvanih umnih mapa poštuje prirodna na?ela memoriranja, pri ?emu je naglasak stavljen na uporabu slika, boja, ritma i klju?nih rije?i.

BROJANJE I BROJ (13086)

Znate da je pojam broja i brojanje najbolje nau?iti u ranoj predškolskoj dobi? A kako da omogu?ite djetetu da nau?i ovu vanu vještinu, a da to bude veselo, zanimljivo i lako? Pro?itajte.

VLAK U SNIJEGU (26039)

PONEŠTO ZA ANALIZU DJELA I URE?ENJE PLAKATA NAKON GLEDANJA FILMA!

BIJELI JELEN (28567)

ZGODNO JE KROZ KVIZ PROVJERITI JESU LI DJECA PRO?ITALA LEKTIRU. NJIMA JE ZANIMLJIVO, A NAMA KORISNO JER ODMAH ZNAMO TKO JE PRO?ITAO, A TKO NAGINJE ŠVERCU!!!!

PISMO IZ ZELENGRADA (51348)

MENI OBI?NO DOBRO DO?E SVE ŠTO PRONA?EM NA NETU PA SE NADAM DA ?E I MOJE STVAR?ICE KORISTITI VAMA. NARAVNO SVATKO OD NAS PRILAGODI NASTAVNI SAT KAKO NJEGOVIM U?ENICIMA ODGOVARA.MENI SU SATOVI LEKTIRE JAKO DRAGI POGOTOVO KAD DJECA DOISTA PRO?ITAJU LEKTIRU.< 4 5 6 [7] 8 9 10 >O projektu Cool School

Saznajte više o projektu i njegovim ciljevima.

Opširnije


Dobro doli

CoolSchool je sustav koji omogu?uje u?iteljima dodavanje vlastitog sadraja na svoje internet stranice.
Namijenjen je prvenstveno u?iteljima, u?enicima i njihovim roditeljima, no sigurno ?e se na ovim stranicama na?i zanimljivog sadraja i za ostale posjetitelje.


Dodano: 08.09.2011. 13:06:24 od