Cool School se mijenja

Škole (u zagradi je broj korisnika)

Ffzg, Zagreb ( 1 )

-, Pula ( 2 )

........................................, ------------- ( 1 )

"IGKovacic" Djakovo, Djakovo ( 1 )

1. Osnovna kola Bjelovar, Bjelovar ( 1 )

1.osonovna kola, Petrinja ( 1 )

2 Osnovna, Bjelovar ( 1 )

2. Osnovna kola Bjelovar, Bjelovar ( 1 )

3. O Varadin, Varadin ( 1 )

4 Osnovna Skola Bjelovar, Bjelovar ( 1 )

A.G.Matoa, ?a?inci ( 1 )

Aleksa Santic, Zagreb ( 1 )

Ante Star?evi?, Reetari, Nova Gradika ( 1 )

Antun Mihanovi?, Zagreb ( 1 )

Dobria Cesari?, Osijek ( 1 )

Ekonomska kola , Imotski ( 1 )

Eugen Kumi?i?, Rijeka ( 1 )

FF Ljubljana, Ljubljana ( 1 )

Filoyofski Fakultet U Zagrebu, Zagreb ( 1 )

Filozofski Fakultet, Split ( 3 )

Fran Krsto Frankopan, Krk ( 1 )

Gra?evinski Fakultet, Semeljci ( 1 )

I. O ?akovec, ?akovec ( 1 )

I. O Vrbovec, P Banovo, Banovo ( 1 )

II: Osnovna kola, Bjelovar ( 1 )

II. O Varadin, Varadin ( 2 )

II. Osnovna kola, Bjelovar ( 1 )

II.osnovna kola ?akovec, ?akovec ( 1 )

III. O ?akovec, ?akovec ( 1 )

III.o Varadin, Varadin ( 1 )

Industrijska i obrtni?ka, Osijek ( 1 )

IV O, VARADIN ( 1 )

IV. O Varadin, Varadin ( 1 )

IV. osnovna kola Varadin, Varadin ( 1 )

Ivana Gorana Kova?i?a, lopatinec ( 1 )

Ivana Kukuljevi?a Beli?e, Beli?e ( 1 )

IX. Gimnazija, Zagreb ( 1 )

Izidor Krnjavi, Zagreb ( 1 )

Jelsa, Jelsa ( 1 )

Josip Kolombo, Varadin ( 1 )

Joe uran, Vinjan ( 1 )

JU O "Prekounj", Biha? ( 1 )

Mato Lovrak, Nova Gradika ( 1 )

Medicinska kola, Varadin ( 1 )

Novska, Novska ( 1 )

O.. Antuna Mihanovi?a Petropoljskog, Drni ( 1 )

O.. Ivan Maurani?, Vinkovci ( 1 )

O.. estanovac, Omi ( 1 )

O.s.blage Zadre, Vukovar ( 1 )

O..bra?e Radi?a, Klotar Ivani? ( 1 )

O..davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica ( 1 )

O.S.Kostrena, Kostrena ( 1 )

O..podmurvice, Rijeka ( 1 )

O..pojiani, Mertojak ( 1 )

O..stjepana Radi?a, Rijeka ( 1 )

Odjel Za Matematiku Osijek, Zebanec Selo ( 1 )

O D. Tadijanovi?a Vukovar, P Luac, Vukovar ( 1 )

O " Tin Ujevi?", Osijek ( 1 )

O "Bla Tadijanov?", Slavonski Brod ( 1 )

O "Petar Zorani?", NIN ( 1 )

O "Petar Zrinski" enkovec, enkovec, ?akovec ( 1 )

O "PODORASJE", PODORASJE ( 1 )

O "Tin Ujevi?", Osijek ( 2 )

O 13. rujan, Jajce, BIH ( 1 )

O 22. lipnja, Sisak ( 1 )

O Ante Cura? - Pinjac, rnovo ( 1 )

O Ante Star?evi?a, Reetari ( 1 )

O Antun Gustav Mato, Zagreb ( 1 )

O Antun Masle, Zaton Mali ( 2 )

O Antun Nem?i? Gostovinski Koprivnica, Koprivnica ( 1 )

O Antuna Mihanovi?a, Zagreb ( 1 )

O ANTUNOVAC, ANTUNOVAC ( 1 )

O August enoa, Osijek ( 1 )

O Augusta enoe, Zagreb ( 1 )

O Augusta enoe, Zagreb, Zagreb ( 1 )

O Banova JARUGA, Kutina ( 1 )

O Bartola Kai?a, Vinkovci ( 2 )

O Belica, Belica ( 2 )

O Blato, Blato Na Kor?uli ( 1 )

O Bogoslav ulek, Vranovci ( 1 )

O Brezni?ki Hum, P ?epanje, Brezni?ki Hum ( 1 )

O Cestica, Cestica, (?akovec) ( 1 )

O D. Domjani?a, Zagreb ( 1 )

O Desanka Maksimovi?, Novi Pazar, Srbija ( 1 )

O Domainec, O Domainec ( 1 )

O Dora Peja?evi?, Naice ( 1 )

O dr. Ante Star?evi?a, Zagreb ( 1 )

O Dr.Ivana Novaka Macinec, Macinec ( 1 )

O Dragutina Tadijanovi?a, Petrinja ( 1 )

O Dugave, Novi Zagreb ( 1 )

O Eugena Kumi?i?a Velika Gorica, VELIKA GORICA ( 1 )

O Faana, Faana ( 1 )

O fra Kaje Adi?a, P Brodski Drenovac, PLETERNICA ( 1 )

O fra Kaje Adi?a, P Frkljevci, Pleternica ( 2 )

O Frana Krste Frankopana, ZAgreb ( 1 )

O Frane Petri?a, Cres ( 1 )

O Garenica, Garenica ( 1 )

O Garenica, P Kanika Iva, GARENICA ( 1 )

O Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec ( 2 )

O Gradina, Gradina ( 1 )

O Hvar, Hvar ( 1 )

O ivan Maurani?, Sibinj ( 2 )

O Ivana Bateli?a, Raa ( 1 )

O IVANA FILIPOVI?A, OSIJEK ( 1 )

O Ivana Filipovi?a, Zagreb , Zagreb ( 1 )

O Ivana Gorana Kova?i?a, Sv. Juraj Na Bregu ( 4 )

O Ivana Kukuljevi?a, Sisak ( 1 )

O Ivana Maurani?a, Vinkovci ( 3 )

O Ivo Dugandi?-Mii? Komin, Komin ( 1 )

O Jagode Truhelke Osijek, Osijek ( 1 )

O Jelkovec, Jelkovec ( 2 )

O Josip Kozarac , Josipovac ( 1 )

O Josip Pupa?i?, Omi ( 1 )

O Josipa Badali?a, Graberje Ivani?ko ( 3 )

O Josipa Kozarca, Lipovljani ( 1 )

O Jovan Jovanovi? Zmaj, Kanjia, Vojvodina ( 1 )

O K.. GJLSKOG, ZABOK ( 1 )

O Kralja Tomislava, Naice ( 2 )

O Kraljice Jelene, Solin ( 1 )

O Kula Norinska, Kula Norinska ( 3 )

O Ludina, Velika Ludina ( 1 )

O Mak Dizdar, Zenica, BIH ( 1 )

OS Malesnica, Zagreb ( 1 )

O Marina Dri?a, Dubrovnik ( 2 )

O Mate Lovraka, Vladislavci ( 1 )

O Mate Lovraka, Veliki Gr?evac, Veliki Gr?evac ( 1 )

O Matija Gubec Jarmina, Jarmina ( 1 )

O Mato Lovrak, Nova Gradika ( 1 )

O Mikleu, Mikleu ( 1 )

O Mursko Sredi?e, Mursko Sredi?e ( 1 )

O Novska, Novska ( 1 )

O Oku?ani, Oku?ani ( 2 )

O Orehovica, Orehovica ( 1 )

O Otona Ivekovi?a, Zagreb ( 1 )

O Pavleka Mikine, Zagreb ( 1 )

O Pazar, Tuzla, BIH ( 1 )

O Petar Zorani?, Stankovci, Zadar ( 1 )

O Petra Berislavi?a, Trogir ( 1 )

O PETRA PRERADOVI?A, ZAGREB ( 1 )

O Polo?nik, Poli?nik ( 1 )

O Pore?, Pore? ( 1 )

O Prekounje, Biha?, BIH ( 1 )

O Rapska, Zagreb ( 1 )

O Ravne Njive, Split ( 1 )

O Remete, Zagreb ( 1 )

O Read Kadi?, Zenica, BIH ( 1 )

O Rugvica, Rugvica ( 1 )

O Sando Maev, Strumica, Makedonija ( 1 )

O Sesvetski Kraljevec, Sesvetski Kraljevec ( 2 )

O Sira?, Sira? ( 1 )

OS Skola Ivana Mazuranica, Novi Vinodolski ( 1 )

O Srdo?i, Rijeka ( 1 )

O Stanislava Sinjskog, Njomklaz ( 1 )

O Stjepan Radi?, Bojakovina ( 1 )

O Stjepana Bencekovi?a, Zagreb ( 1 )

O Stjepana Ivi?evi?a, Makarska ( 1 )

O Stjepana Kefelje, Kutina ( 1 )

O Stjepana Radi?a, ?aglin ( 1 )

O Strahoninec, ?akovec ( 1 )

O Sveta Klara, Zagreb ( 1 )

O Sveta Nedelja, Sveta Nedelja ( 2 )

O Sveti ?ur?, Sveti ?ur? ( 2 )

O Svetvin?enat, Svetvin?enat ( 1 )

O Tin Ujevi?, Osijek ( 2 )

O Trilj, Trilj ( 1 )

O Trnsko, Zagreb ( 4 )

O TRSAT, Rijeka ( 1 )

O V.Nazora, Vrsar ( 1 )

O VELIKA PISANICA, LASOVAC ( 1 )

O Veliki Bukovec, Veliki Bukovec ( 2 )

O Visoka, Split ( 1 )

O Vladimir Nazor, Sveti Ilija ( 1 )

O Vodice, Vodice ( 1 )

O Vrpolje, ibenik ( 1 )

O Vugrovec-kaina, Kaina ( 1 )

O itnjak, Zagreb ( 1 )

O Zrinskih, Nutar ( 1 )

Os,,bukinje", Bukinje ( 1 )

O.Donja Stubica, Gornja Podgora 90.a ( 1 )

O.DR.FRANJO TU?MAN, ARENGRAD ( 1 )

OS.KAMESNICA OTOK, OTOK ( 1 )

O'Dr. Franjo Tu?man' Beli Manastir, Beli Manastir ( 1 )

O" Tin Ujevic", Zagreb ( 1 )

O"Dr.F. Tu?man" , Beli Manastir ( 1 )

Osnovna, arengrad ( 2 )

Osnovna kila Viktora Kova?i?a Hum Na Sutli, Hum Na Sutli ( 1 )

Osnovna kola, Omi ( 1 )

Osnovna kola August enoa, Osijek ( 1 )

Osnovna kola Banova Jaruga, Banova Jaruga ( 1 )

Osnovna kola Benkovac, Benkovac ( 1 )

Osnovna kola Josipa Lovreti?a, Otok ( 1 )

Osnovna kola Meje, Split ( 1 )

Osnovna kola Odra, Odra ( 1 )

Osnovna kola Petra egedina, Orebi? ( 1 )

Osnovna kola Rugvica, Rugvica ( 2 )

Osnovna kola Sinie Glavaevi?a, Vukovar ( 1 )

Osnovna kola Stjepana Cvrkovi?a , Stari Mikanovci ( 1 )

Osnovna kola Vilima Korajca, Kaptol, Kaptol ( 1 )

Petar Ko?i?, Zvornik ( 1 )

Petar Kreimir IV, ibenik ( 1 )

Petra Preradovi?a, Pitoma?a ( 1 )

Poljoprivredno umarska kola Vinkovci, Vinkovci ( 1 )

Prirodoslovna kola, Zagreb ( 1 )

P Doktor Stijepan Ilijaevi?, Slavonski Koba ( 1 )

P Hrastovac, Garenica ( 1 )

P Plavinac, Novigrad Podravski ( 1 )

P Preseka, Preseka ( 1 )

P za djecu s teko?ama u razvoju, ?ur?evac ( 1 )

P Zasadbreg, Zasadbreg ( 1 )

Pujanki, Split ( 1 )

SS HOTELIJERSKO-TURISTI?KA KOLA OPATIJA, Opatija ( 1 )

SS bra?e Radi?a, ?akovo ( 1 )

Stjepan Polje, Stjepan Polje ( 1 )

Strukovna kola, Drenovac ( 1 )

studentica, Zagreb ( 1 )

Supetar, Supetar ( 1 )

sv.nedjelja, strmec samoborski ( 1 )

Sveu?ilite Jurja Dobrile U Puli, Pula ( 1 )

Sveu?ilite U Zagrebu, Podrunica Petrinja, Petrinja ( 1 )

Tehni?ka kola Pula, Vionada ( 1 )

Tin Ujevi?, Krivodol ( 1 )

Trgova?ka i komercijalna kola Davor Milas, Osijek ( 1 )

Turisti?ka I Ugostiteljska kola Dubrovnik, Dubrovnik ( 1 )

U?italjski Fakultet U Zgrebu Podrunica Petrinja, Petrinja ( 1 )

U?iteljski fakultet, Zagreb ( 6 )

U?iteljski Fakultet - ?akovec, ?akovec ( 1 )

U?iteljski Fakultet U Osijeku, Osijek ( 1 )

Velika Pisanica, Lasovac ( 1 )

Visoka Poslvna kola Zagreb, Sesvete ( 1 )

Visoka u?iteljska kola, Bilje ( 1 )

Vjekoslav Klai?, Klokocevik ( 1 )

VU Petrinja, Petrinja ( 1 )