Cool School se mijenja

Početna

Podaci o autoru

Ime: Natali Biškup

Predmet: Matematika

Administrator i voditelj projekta

Pogledaj sve članke ovog korisnika!

Zadaci za razbibrigu

Za učenike od petog do osmog razreda

Zadaci za razbibrigu

Možeš preuzeti tekstualnu datoteku, te zadatke i rješenja isprintati za sebe ili svoje prijatelje.  Dobru zabavu!

Zadaci za razbibrigu.doc

1.     Šest je brojeva napisano na kartama. Koji je najmanji broj koji se od tih karata može složiti, a da se upotrijebe sve  karte. Brojevi na kartama su: 309, 41, 5, 7, 68 i 2.

____________________________________


2.     Izračunaj nepoznati broj:

        3 . 2006 = 2005 + 2007 + ______

 
3.     Za kvadratnim stolom može sjediti četvero ljudi. Za školsku zabavu učenici su spojili 10 stolova jedan za drugim u jedan dugi stol. Koliko je učenika moglo sjesti za taj stol?_____________________


4.     Polovica jedne stotine je _________.

 
5.     Kolika je razlika između zbroja prvih 1000 parnih brojeva i zbroja prvih 1000 neparnih prirodnih brojeva?______________________________6.     Anita je zbrojila najveći i najmanji dvoznamenkasti broj koji je djeljiv s tri. Ivan je zbrojio najveći i najmanji dvoznamenkasti broj koji nije djeljiv s tri. Za koliko je Anitin broj veći od Ivaninog?____________________

 

7.     Baka je rekla svojim unucima: „Ako svakome od vas ispečem 2 pite ostat će mi tijesta za još 3 pite. U tom slučaju svaki od vas neće dobiti 3 pite, jer će mi nedostajati tijesta za zadnje dvije pite." Koliko unuka ima baka, dva, tri, četiri, pet ili šest? _____________________________________


8.     Dvije stranice trokuta su dugačke 7 cm. Duljina treće stranice je cijeli broj izražen u centimetrima. Koji je najveći mogući opseg tog trokuta izražen u centimetrima?______________________________________________


9.     Koji je broj jednako udaljen od 2006 i 6002?______________
 

10. Koliko će puta između 0:00 i 23:59 digitalni sat pokazati sve od znamenaka 2, 0, 0 i 6 u bilo kojem redoslijedu?

_____________________________________________________________

Rješenja:

Vrijeme za rješavanje zadataka je do 30 minuta. Rješenja koristi  nakon što si riješio sve zadatke samo za provjeru.

Ukoliko si riješio/riješila od jednog do tri zadatka: možeš i bolje

Ukoliko si riješio/riješila od četiri do pet zadataka: ti si na dobrom putu

Ukoliko si riješila/riješio od 6 do 8 zadataka: ti si nada ove generacije

Ukoliko si riješila/riješio od 9 do 10 zadataka: super si i odlično razmišljaš.

1.     2 309 415 687

2.     2006

3.     22

4.     0.01 : 2 = 0.005

5.     1000. Razlika između dva susjedna parna i neparna broja je 1. Takvih parova imamo 1000.

6.     Za 3. Anitin broj je 12+99=111, a Ivanov je 10+98=108.

7.     x=5. Ako je broj unuka x, tada vrijedi 2x+3=3x-2

8.     27. Prema nejednakosti trokuta zbroj dviju stranica trokuta treba biti veći od duljine treće stranice, pa je najveća moguća duljina treće stranice 13 cm.

9.     Broj 4004.

10.  Pet puta. U 00:26, 02:06, 06:02, 06:20 i 20:06.

 
Pogledano: 9296 puta.  Dodano: 23.08.2011. 10:39:02 od Natali Biškup
  Ocijenite članak:

Ocjena: 2.7/5 (Broj glasova: 118)